Jakość

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz doskonale wyposażonymi laboratoriami zakładowymi: laboratorium fizyko-chemicznym i laboratorium piekarskim.

Wykonujemy wszystkie analizy niezbędne do prawidłowej oceny jakości skupowanych ziaren zbóż, a także produkowanych asortymentów mąk.

Przeprowadzamy m.in. następujące badania:

 • organoleptyczne
 • zanieczyszczeń i obecności szkodników zbożowo–mącznych
 • wilgotności
 • zawartości białka i glutenu
 • aktywności amylolitycznej
 • zawartości popiołu całkowitego
 • rozpływalności
 • wskaźnika sedymentacyjnego
 • reologii ciasta (badania alweograficzne)
 • wartości wypiekowej metodą próbnego wypieku itp.

 

CERTYFIKATY

HACCP
W PPHU MŁYNPOL Sp.j. został wdrożony i funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością oraz system HACCP.

GMP+

MŁYNPOL Sp. j. wdrożył system GMP+ i uzyskał certyfikację Dobrych Praktyk Produkcyjnych w zakresie Produkcji materiałów paszowych.

 • 1. SKUP - dobieranie wyselekcjonowanych partii zbóż i i szczegółowa ocena ich przydatności technologicznej.
 • 2. MAGAZYNOWANIE - składowanie zboża w nowoczesnych i zautomatyzowanych elewatorach zbożowych dających możliwość pełnej kontroli warunków przechowywania i zmian zachodzących w masie składowanego ziarna.
 • 3. PRZEMIAŁ ZBOŻA - projektowanie mieszanek przemiałowych, stałe monitorowanie istotnych parametrów procesu przemiału zboża oraz jakości surowców i półproduktów.
 • 4. KONTROLA WYROBU GOTOWEGO - badanie wyróżników i cech jakościowych na zgodność z założonym standardem.
 •