o-firmie-ikona

 

Wizja firmy

Stać się jednym z najbardziej wiarygodnych i cenionych przedsiębiorstw młynarskich w regionie

Misja firmy

- utrzymywać stałą, wysoką jakość oferowanych produktów dzięki ciągłemu inwestowaniu w nowoczesne technologie

- budować wieloletnie pozytywne relacje, utrzymując na wysokim poziomie jakość obsługi kontrahentów, w tym dostawców zbóż

- wychodzić naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku poprzez doskonalenie procesów produkcyjnych, personelu, oferowanego asortymentu

Historia naszego sukcesu

1990 – akt założycielski przedsiębiorstwa; przejęcie bazy technologicznej i materiałowej starego, zdewastowanego, niewielkiego młyna w Krzyżowej

1995 – gruntowna modernizacja młyna w Krzyżowej; osiągnięcie zdolności przemiałowej 80 ton/dobę, budowa baterii silosów zbożowych, budowa systemu transportowania i składowania mąki, zakup pierwszej automatycznej linii do torebkowania mąki

2000 – rozpoczęcie strategicznej inwestycji w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Krzywa; budowa nowoczesnego młyna z silosami zbożowymi, laboratorium z piekarnią testową, magazynu produktów gotowych, automatycznych linii do workowania i torebkowania mąki

2001 – oddanie do użytku i uruchomienie w Osłej najnowocześniejszego, sterowanego komputerowo młyna pszennego w Polsce o zdolności przemiałowej 400 ton/dobę

2002 – przebudowa młyna w Krzyżowej, zmiana profilu produkcyjnego na przemiał żyta

2011 – budowa nowoczesnego, sterowanego komputerowo kompleksu silosów zbożowych  z suszarnią o pojemności 80.000 ton, umożliwiających właściwą selekcję, kondycjonowanie zakupionego surowca oraz ścisłe kontrolowanie i rejestrowanie parametrów przechowywania

2012 – gruntowna modernizacja linii do workowania, zakup trzeciej linii do torebkowania mąki wraz z systemem układania pojedynczych opakowań na tackach, zakup w pełni zautomatyzowanej linii do paletyzowania mąk workowanych i torebkowanych

2012 – gruntowna modernizacja procesu przemiału zboża w obiekcie w Osłej; wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego, optymalizującego proces technologiczny przemiału zbóż w oparciu o najnowsze rozwiązania przemysłowe w branży młynarskiej

2015 – rozbudowa młyna pszennego w Osłej, zwiększenie zdolności przemiałowej do 550 ton na dobę

2018 – przebudowa i modernizacja młyna żytniego w Krzyżowej